Andrahandsuthyrning av lägenhet

Andrahandsuthyrning av lägenhet är endast tillåten vid särskilda skäl och kräver att styrelsen har godkänt din ansökan. Blankett för detta hittar du på Riksbyggens hemsida. I ansökan ska det framgå varför du vill hyra ut i andra hand, tidsperiod och vem som ska hyra och bo i lägenheten. Begäran om andrahandsuthyrning görs för ett år i taget.

Vid otillåten andrahandsuthyrning av en bostadsrätt anses bostadsrätten förverkad och föreningen får då säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning (7 kap. 18 § 2 p. bostadsrättslagen (1991:614) (BRL)). Detta innebär att om bostadsrättshavaren efter tillsägelse inte ganska omgående vidtar rättelse, dvs. ansöker om tillstånd till andrahandsuthyrning och får det godkänt eller upphör med andrahandsuthyrningen, så kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren (7 kap. 20 § 1-2 st. BRL). Detta innebär att denne måste flytta från bostadsrätten.

Andrahandsupplåtelse av parkeringsplats

Andrahandsupplåtelse av parkeringsplats i garage får endast ske efter styrelsens skriftliga medgivande och sker som regel endast vid godkänd andrahandsuthyrning av lägenhet. Otillåten upplåtelse av garageplats är grund för förverkande. För mer information angående detta se vår parkeringspolicy.