Vi skapar och förvaltar vår gemensamma boendemiljö tillsammans. Om vi respekterar varandra och alla är rädda om våra lokaler, så blir det billigare och trevligare för alla. Om vi följer våra trivselregler så får vi en ökad gemenskap och en sund och bra boendemiljö.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som lägenhetsinnehavare. Familjemedlemmar, gäster, inneboende, mäklare samt hantverkare som utför arbete åt dig omfattas också av reglerna. Även föreningens eventuella hyresgäster och de som hyr i andra hand omfattas av reglerna.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entréer, trapphus, barnvagnsförråd, garage, uteplats och övriga gemensamma utrymmen såsom bastu, gemensamhetslokal, gym samt övernattningslägenhet.

Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen. Det är inte tillåtet att förvara privata saker i gemensamma utrymmen om inte annat framgår av dessa trivselregler eller tydligt anslag.

Trapphus

Det är en stor brandsäkerhetsrisk att ställa barnvagnar, cyklar samt övrigt löst material i trapphusen och sådant får därför inte placeras där. Som löst material räknas exempelvis dörrmattor, hyllor, krukor med mera.

Entréer

Av säkerhetsskäl är det viktigt att vi minskar risken för att obehöriga vistas i husen. Alla boende uppmanas därför att inte släppa in andra personer än de som bor i husen. Detta är särskilt viktigt att uppmärksamma vid entré till eller från hus eller garage då det kan vara lätt för obehöriga att smita in.  Ställ inte upp entrédörrar utan uppsikt, t ex vid försäljning av lägenhet (lägenhetsvisning)

Garage

Det finns en särskild parkeringspolicy upprättad och som innehåller mer information om vad som gäller i garaget och för hyra av parkeringsplats.

Gemensamma kostnader

Tänk på att vara rädd om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om en akut skada inträffar i huset, kontakta Riksbyggen på 0771-860 860, dygnet runt.

Störningar

Ska du ha fest så informera dina grannar i god tid innan om att det kan finnas risk för störning. Undvik helt störande aktiviteter på sena kvällar, nätter och tidiga morgnar, vardagar från kl 22.00 till kl. 07.00.

Du är ansvarig även för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar, t ex  andrahandshyrare. Ansvaret gäller runt husen/på altanen och på våra gemensamma utomhusområden.

Om du blir störd vid upprepade tillfällen och samtal med störande granne inte löser problemet kontaktar du styrelsen. Det är viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen och även hur du blev störd. Vid störning som i upprepade fall bryter mot våra trivselregler så kan styrelsen ge den störande en tillsägelse.

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare eller upprepade fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten att visa hänsyn gäller i lägenheten, men även i gemensamma utrymmen.

Cyklar, barnvagnar och rullatorer

Cyklar ska förvaras i fast monterade cykelställ i garage på anvisade områden eller på gatan utanför huset i avsedda cykelställ. Endast barnvagnar och rullatorer får förvaras i de avsedda barnvagnsrummen i respektive trappuppgång. På grund av brandskyddsregler är det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat i trapphusen.

Sopor

Soporna ska paketeras och sorteras i respektive sopkärl. De får inte förvaras på balkongen eller ställas ut i trapphuset. Elavfall och grovsopor forslas bort av varje boende till kommunens återvinningscentraler

Husdjur

Alla boende har en skyldighet att alltid visa hänsyn till sina grannar. Det är inte tillåtet att rasta hund eller katt eller att ha dem okopplade inom föreningens område till exempel trappor, källare eller på gården. Hund- och kattägare är skyldiga att se till att djuren inte stör andra boende eller skadar och förorenar exempelvis lekplatser, sandlådor, gräsmattor och rabatter. Tänk på att det kan finnas de som är rädda eller allergiska.

Det är inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens område på grund av att matrester kan locka till sig råttor och andra skadedjur.

Grillning

Endast grill med lock får användas. Grillning med kol är ej tillåtet förutom på de grillplatser som föreningen förfogar över på gården. Engångsgrillar är inte tillåtna på grund av brandrisk.

Grillning på balkong eller uteplats i markplan

Gasol- eller elgrill är tillåtet. Kolgrill får ej användas. Gasolbehållare max P11 (26 liter). Se till att gasbehållaren står skyddad och inte utsätts för väder och vind. Förvara inte gasolbehållaren under grillen vid grillning utan vid sidan om p.g.a. värmen från grillen.

Grillning på inglasad balkong

Endast elgrill är tillåtet. Gasol- eller kolgrill får ej användas p g a stor brandfara. Risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.

Allmänt

  • Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt
  • Det finns de som är allergiska eller störs av lukten
  • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag
  • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål
  • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart
  • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat
  • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring. Detta även för att inte riskera att vi får problem med ohyra. Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus i eget förråd
  • Grillkol från utegrillarna får absolut inte kastas bland hushållssoporna.

Balkong

Det är inte tillåtet att hänga blomlådor eller något annat på utsidan av balkongen av säkerhetsskäl.

Brandvarnare

Ha gärna för vana att 1 gång/år göra en funktionskontroll på brandvarnarna i din lägenhet. Det är alltid tryggt att veta att batterierna är fräscha och att de fungerar.