Vanliga frågor2019-09-05T15:21:59+02:00
Hur fungerar kösystemet till garaget?2019-11-11T15:06:21+01:00

Det finns bara ett kösystem och det administreras av Riksbyggen. Systemet består emellertid av separata köer till elplats och vanlig plats och du kan ställa dig i kö till båda. Mer information om hur kösystemet fungerar finns under Mina sidor på Riksbyggen. Mer information om garagepolicy finns här. Föreningen upprätthåller inte någon separat kö utan har som sagt överlåtit köhanteringen till Riksbyggen.

Hur kommer jag i kontakt med alla medlemmar?2019-09-07T14:34:38+02:00

Det absolut smidigaste sättet är att skriva i vår gemensamma Facebookgrupp så når du de flesta av medlemmarna. Där är det fritt fram att ställa frågor, komma med tips, idéer, dela med sig av fina bilder eller att bara prata om vädret grannar emellan. Välkommen!

Får jag grilla på balkongen?2019-09-07T14:30:44+02:00

Det är klart du får grilla på balkongen. Men för att det ska ske på ett brandsäkert sätt som också visar hänsyn till dina grannar är det viktigt att du kikar i våra trivselregler kring exakt vad som gäller.

Kan jag göra fasta monteringar på balkongen?2020-02-11T13:26:41+01:00

Det är föreningen som, genom styrelsen, bestämmer över husets fasad. En bostadsrättshavare får inte utan styrelsens godkännande nyttja eller göra åverkan på fasaden, till exempel genom markiser, paraboler, blomlådor eller dylikt. Föreningen kan i egenskap av fastighetsägare bli ansvarig om en markis eller annat faller ner från fasaden.

Ingen bostadsrättsinnehavare får montera en markis eller annat på fasaden utan styrelsens tillstånd. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de föreskrifter som finns angående montering, utseende och liknande för markiser.

Är det ok att låna ut sin parkering?2019-09-06T09:07:23+02:00

För kortare period om 1-2 veckor, så är det ok att låna ut sin parkeringsplats till annan medlem i föreningen. Om du har tillfälligt besök i huset är det självklart också ok att de kan nyttja din parkering under de dagar de besöker. Om det handlar om en längre period än det, så ska det alltid godkännas av styrelsen.

Till toppen