Syfte

Föreningen har 47 st garageplatser. I föreningen finns 61 lägenheter. Föreningen ska i den mån det är möjligt kunna erbjuda en medlem som äger ett motorfordon en parkeringsplats i garaget.

Uthyrningsregler/Policy

 1. Hyrestagare ska vara boende i föreningen.
 2. Parkeringen ska nyttjas. Om det framkommer att parkeringen ej nyttjas över tid riskerar hyrestagaren att avtalet sägs upp och att platsen istället tilldelas till den som står först i kölistan.
 3. För att få hyra en parkeringsplats ska den boende äga ett inregistrerat motorfordon eller ha tjänstebil som förmånsbeskattas. Avsteg från detta kan endast göras om särskilda skäl föreligger. Kontakta i sådana fall styrelsen. Motorfordonet skall vara i körbart skick enligt de regler som bestäms av Svensk Bilprovning.
 4. Parkeringsplatsen får inte användas för uppställning av något annat än fordon.
 5. Vid avställning av fordonet eller förändring av ägarförhållande, kontakta garageansvarig.
 6. För parkering tillämpas ömsesidig uppsägningstid av 3 månader.
 7. Parkeringsplats följer på inget sätt med i en eventuell lägenhetsförsäljning utan fördelas i sådana fall enligt kölista efter uppsägningstid.
 8. Normalt hyrs en parkeringsplats ut per lägenhet. Ägs fler än ett fordon av medlemmen eller familjemedlem kan fler parkeringsplatser få hyras under förutsättning att det inte föreligger någon kö till garageplatserna. För de hyresgäster som disponerar extraplats kan avtalet bli uppsagt enligt avtalet när bostadsrättsinnehavare utan en första p-plats begärt att få börja disponera sådan.
 9. Parkering sägs automatiskt upp vid avflytt från föreningen. Om inget annat avtalats upphör avtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter överlåtelsedatum.
 10. Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är ej tillåtet och om det sker har man förbrukat rätten till parkeringsplatsen. Det är dock tillåtet för en lägenhetsinnehavare att hyra en plats om lägenheten hyrs ut i andra hand. Platsen ska utnyttjas av lägenhetsinnehavarens hyresgäst. Detta kräver medgivande från styrelsen.
 11. Elbilsplatser bör i första hand nyttjas av hyresgäst som har en elbil och i övrigt uppfyller punkt 2. Styrelsen förbehåller sig rätten av omdisponera platserna för att uppnå detta.
 12. Handikappsplatser bör i första hand nyttjas av hyresgäst som har handikappstillstånd och i övrigt uppfyller punkt 2. Styrelsen förbehåller sig rätten av omdisponera platserna för att uppnå detta.