Genom att fylla i nedanstående formulär kan du visa ditt intresse för valberedningen och få möjligt att påverka vår gemesamma boendemiljö. Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i bland annat ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik och logistik efterfrågas likväl som erfarenhet av styrelsearbete. Läs mer om rollerna samt styrelsens ansvarsområden här

  Namn
  Telefonnummer
  Emailadress


  Intresserad av


  Berätta kort om dig själv
  Övrigt du vill informera oss kring