Genom att fylla i nedanstående formulär kan du visa ditt intresse för valberedningen och få möjligt att påverka vår gemesamma boendemiljö. Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i bland annat ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik och logistik efterfrågas likväl som erfarenhet av styrelsearbete. Läs mer om rollerna samt styrelsens ansvarsområden här

  Namn

  Telefonnummer

  Emailadress

  Intresserad av

  Berätta kort om dig själv

  Övrigt du vill informera oss kring