Det finns bara ett kösystem och det administreras av Riksbyggen. Systemet består emellertid av separata köer till elplats och vanlig plats och du kan ställa dig i kö till båda. Mer information om hur kösystemet fungerar finns under Mina sidor på Riksbyggen. Mer information om garagepolicy finns här. Föreningen upprätthåller inte någon separat kö utan har som sagt överlåtit köhanteringen till Riksbyggen.