Hej alla grannar och medlemmar,

Hösten är kommen och vi är redan snart inne i november. 

Styrelsen arbetar ständigt för att se till så att föreningen förvaltas på bästa sätt med allt från drift av husen och gemensamma innergårdarna till trivsel och julpynt.

Det har framkommit att ni medlemmar önskar lite uppdateringar och vi vill härmed dela lite information kring pågående projekt. (Informationen kommer även sättas upp o entréer och publiceras på hemsidan.)

– I rådande situation är många oroliga över stigande elpriser. Vi i glada att kunna meddelande att föreningen har fast elpris vilket gäller hela 2023.

– Även föreningens lånebild ser bra ut med bundna räntor. Nästa lån för omförhandling löper ut först dec 2023

– Delar av föreningens överlikviditet kommer att avsättas på ett konto hos SBAB där vi får ränta på kapitalet. Det är ett placeringskonto med fria uttag, så skulle det behövas kan vi flytta/ta ut vid behov

– Driftavtal med Riksbyggen löper ut under kommande år och vi har därför satt igång en arbetsgrupp för utvärdering av förvaltare i syfte att kunna bedöma om vi önskar förlänga avtal eller hitta en ny partner.

– UPPDATERING: RB Har flyttat fram datum och återkommer med nytt datum
Det kommer utföras efter besiktning igen 1/11. RB ansvara för information och berörda lägenheter kommer meddelas längre fram. I annat fall återkommer vi när vi vet mer

– Det pågår fortfarande utredning kring värme i husen, då en del lägenheter fortfarande upplever problem. Vi i styrelsen har kontakt med leverantör och följer upp med jämna mellanrum för att se till så att utredning går framåt och inte glöms bort

– Motionen som röstades ja för under årsstämman bearbetas och vi har en dialog kring hur vi ska går vidare i processen.

– Årets julgran är beställd och kommer förhoppningsvis under slutet av november. Vi återkommer om datum för gemensam adventsfika 

– Vi kommer att montera ner och plocka undan alla utemöbler nästa söndag 23 oktober kl. 10 och hade varit tacksamma för en/några hjälpande händer

Vänliga hälsningar,

Styrelsen