För kortare period om 1-2 veckor, så är det ok att låna ut sin parkeringsplats till annan medlem i föreningen. Om du har tillfälligt besök i huset är det självklart också ok att de kan nyttja din parkering under de dagar de besöker. Om det handlar om en längre period än det, så ska det alltid godkännas av styrelsen.