Det är föreningen som, genom styrelsen, ansvarar över husets fasad samt underhåll av fasad byggnad. En bostadsrättshavare får inte utan styrelsens skrivtliga godkännande nyttja eller göra åverkan på fasaden, till exempel genom markiser, paraboler, blomlådor eller dylikt. Föreningen kan i egenskap av fastighetsägare bli ansvarig om en markis eller annat faller ner från fasaden.

Ingen bostadsrättsinnehavare får montera en markis eller annat på fasaden utan styrelsens tillstånd. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de föreskrifter som finns angående montering, utseende och liknande för markiser. Se föreningens stadgar här